EKİBİMİZ

Elif Duygu NİZAMOĞLU

 • Tüketici Hukuku

 • Ceza Muhakemesi Hukuku

 • İcra ve İflas Hukuku

 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku

 • Aile Hukuku

Çalışma Alanları

Dil

 • İngilizce

 • İspanyolca

Eğitim

 • 2016, İstanbul Ticaret Üniversitesi -Hukuk Fakültesi

Sertifikalar

 • İstanbul Bar Association, Certificate of Attendance, Legal English and Legal Terminology Course, 2018

 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Eğitim Seminerine Katılma Belgesi, 2018

 • İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Eğitim Seminerine Katılma Belgesi, 2018

 • Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Semineri, 2018

 • İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Katılım Belgesi, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi belgesi, 2017

 • Sağlık Hukukunda “Çekinik/Savunmacı/Defansif Tıp” Uygulamaları, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, 2016

 • İstanbul Kültür University, Rethinking international law and justice, International Conference, 24-25 September 2012